Οι εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Σφαγείου Βέροιας, αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί βάσει αυστηρών υγειονομικών προτύπων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα σφαγείο των Βαλκανίων με τρεις διαφορετικές γραμμές σφαγής: για βοοειδή, για χοιρινά και για αιγοπρόβατα. Τα ζώα πριν την είσοδο τους στο σφαγείο τηρούν αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα μεταφοράς ζώων και συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα για τη μετακίνησή τους, τα οποία ελέγχονται από τους κρατικούς λειτουργούς.

Το σφαγείο διαθέτει σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις για την ξεκούραση και σίτιση των ζώων. Οι χώροι αναμονής είναι άνετοι, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό του σφαγείου φροντίζει για την πρόσβαση των ζώων σε καθαρό πόσιμο νερό.

Η ποιότητα των κρεάτων μας είναι υγειονομικά ελεγμένη. Ο έλεγχος γίνεται κατά την διάρκεια της ζωής του ζώου στις εγκαταστάσεις μας και στη συνέχεια κατά τη σφαγή του ζώου, από κρατικούς κτηνιάτρους.

Είναι το μοναδικό σφαγείο που διαθέτει χώρο πρόψυξης, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα του κρέατος, ενώ συγχρόνως στους άνετους χώρους ψύξης, τα σφάγια μπορούν να παραμείνουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, πριν τη διανομή τους.