Οι «Παραδοσιακές Φάρμες» είναι ίσως το μοναδικό κρεοπωλείο στην Ελλάδα που διαθέτει προϊόντα αυστηρά και μόνο από κρέας το οποίο προέρχεται από επιλεγμένες φάρμες της χώρας μας, ακολουθώντας μια αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου κατά μήκος όλης της διαδρομής: εκτροφή, σφαγή, τυποποίηση, μεταφορά, παράδοση, που ακολουθεί το κρέας από τη φάρμα έως τα καταστήματά μας.

Κρέατα, παρασκευάσματα και αλλαντικά δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

 Λόγω απουσίας μεσαζόντων.