Εγκαταστάσεις

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η ευζωία των μόσχων, η οποία διασφαλίζεται χάρη στον κατάλληλο εξαερισμό και την επάρκεια του χώρου ανά κουτάρα.  Ο κτηνίατρος της μονάδας ελέγχει καθημερινά την υγιεινή των ζώων και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των εμβολίων.

Φυλές

Εισάγονται ζώα από χώρες με ξεχωριστή παράδοση στη βοοτροφία, όπως είναι η Ρουμανία, η Ουγγαρία και ασφαλώς, η Γαλλία. Τα μοσχάρια, αρσενικά στην πλειονότητά τους, επιλέγονται με προσοχή και διακρίνονται για την άριστη ποιότητά τους. Στους ιδιόκτητους στάβλους μας εκτρέφουμε μοσχάρια των φυλών: Limousin, Charolaise, Aubrac, Blonde d’Aquitaine, Holsteinκ.ά. με εξαιρετικές αποδόσεις σε κρέας. Η ποιότητα διασφαλίζεται χάρη στη σωστή επιλογή των ζώων και την κατάλληλη διατροφή και διαβίωσή τους στη μονάδα μας.

Τροφές

Η διατροφή των μόσχων επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια και στηρίζεται αποκλειστικά σε φυτικές τροφές ελεγχόμενες από τον οργανισμό Agrocert. Εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζει καθημερινά τη διατροφή των μόσχων, αλλά και την καθαριότητά τους, αποβλέποντας αφενός στην ευζωία τους και αφετέρου στην καλύτερη απόδοσή τους.