Τυποποιητήριο-Εργαστήριο

Ο τεμαχισμός, η αποστέωση, η τυποποίηση και η συσκευασία πραγματοποιούνται βάσει των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών, εφαρμόζοντας αυστηρά συστήματα ελέγχου και ορθής διαχείρισης των νωπών κρεάτων. Για τον τεμαχισμό και την αποστέωση χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα κοπής, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και των εργαζομένων.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας, παρακολουθώντας την πορεία του κρέατος από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, επιβλέποντας όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας, μετακίνησης και διάθεσής του προς κατανάλωση.

Τα τελικά προϊόντα διατίθενται από τα ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία μας διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα του κρέατος.